< Önceki Sayfa

Araç Kiralama Şartları Kiralama Yaşı

- Ekonomik grup araçlar için 21 yaş (R.symbol, Hyundai accent Era,Fıat albea vb.)
- Orta grup araçlar için 25 yaş (R.Megane, Fiat Linea,Fıat fıorıno vb. )
- Üst grup araçlar için 27 yaş (Ford focus,Renault fluence VW caddy,Fıat doblo,vb )
 

Depozit ( Kredi Kartı Kullanımı)

Kiralama yapan müşterilerimizden kiralama esnasında kendi adlarına düzenlenmiş bir kredi kartına sahip olmaları istenmektedir. Bu kredi kartından, kiraladıkları aracın grubuna göre değişmekle birlikte, ekonomik grup araçlar için 1200 TL, orta ve üst grup araçlar için 1500 ile  2000 TL tutarında bir ön provizyon bloke edilecektir. Kiralamanız bitiğinde blokelerin kaldırılması için ilgili bankaya  yazılı olarak bilgi geçilir.ve(  3 ) iş günü icerisinde bloke de bulunan miktar kredı kartınıza ılgılı banka tarafından ıadesı yapılır  Bu blokeleri bir satış işlemi olmadığı için bankaya ödemek zorunda değilsiniz. 


 


Ehliyet Süresi

      - Ekonomik grup araçlar için en az 2 yıllık                                                                                                                                                                      - Orta grup araçlar için en az 3 yıllık                                                                                                                                                                           -üst grup araclar için en az 5 yıllık


Kiralama esnasında yukarıdaki ön şartlar aranacağı için ehliyet ve kredi kartınızın yanınızda olması halinde aracı teslim alabilirsiniz.. Türk vatandaşı olmayan müşterilerimizin pasaport ve ehliyetlirinin yanlarında bulundurmaları ıstenır

KIRALAMA KOSULLARI

Sözleşmenin düzenlendiği sırada, kiracının 21 yaşını doldurmuş olması, en az iki yıllık, geçerli ehliyetini ibrazı gerekir. 

Kiracı; kiralayanın onayı olmaksızın, aracı üçüncü şahıslara kullandıramaz. Bu durumda kiracı aracı kullanacak üçüncü şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydettirmeye ve kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin, bu kontratın tüm koşullarına tamamen uymasını sağlamaya mecburdur. Aracı kullanan kişiler, kontratta imzaları olmasa dahi kiracı ile birlikte müteselsilen sorumludurlar.

Kiracı; Bu sözleşmede belirtilen ikametgah adresinin doğruluğunu beyanla, bu adresteki her hangi bir değişikliği kiralayana derhal yazılı olarak bildireceğini, aksi takdirde sözleşmede yazılı adresine yapılacak gerek idari gerekse hukuki tebligatların geçerli sayılacağını ve tebliğ konusunda herhangi bir itirazda bulunulmayacağını taahhüd eder.

Kiracı, sehir dışında aracı trafik kurallarına uygun ve güvenliğini sağlayacak biçimde emniyetli bir yerde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür. 

Kiracı, aracı kiralayana teslim anında, araca ait resmi belgeleri (Trafik belgesi, Tescil belgesi, Sigorta, Plakalar) iade edilmediğinde bunların teminine kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi, kaybı halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri de ödemekle yükümlüdür.

Trafik cezaları ve aracın trafikçe çekilmesi sırasında meydana gelecek hasar kiracıya ait olup, aracın trafikçe alıkonulması durumunda bu süre kiralama süresine dahil edilir. 

Kiracı; aracın kiralayana iadesinden sonra araçta bırakılan herhangi bir malın kaybından veya hasarlanmasından doğacak herhangi bir sorumluluktan, bunlarla ilgili masraflarda dahil kiralayanı peşinen ibra etmiştir. 

Kiralayanın yazılı izni olmaksızın araçlar yurt dışına çıkarılamaz. 

Aracın yakıt ücreti kiracıya aittir. 

Kiralayan; aracın üretimini yapmadığından, vasıtanın ve yedek parçalarının mekanik veya imalat hatasından meydana gelebilecek kaza, herhangi bir kayıp ve sakatlıktan sorumlu tutulamaz.

Kiralayan; kiracının belirtilen şartlardan her hangi birine uyulmaması durumunda cezai yollara başvurmaya tedbir veya hüküm istihsaline hacet kalmaksızın. Aracın derhal geri alabilir dilerse peşin verilmiş kira bedelini irad kaydedebilir. 

Kiracı, hiçbir şekilde bu sözleşmede doğan hakları, aracın içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik ve terhin edemez. Bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz. 

Kiralayan; bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesh edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir. 

Kıracı, kıralanan aracın calınmasından veya her turlu kaza sonucu ugrayacagı zarardan aracın kıralanan yere getırılmesı ıcın yapılan tasıma harcamalarından ve aracın tamır suresınce ısten kalma ucretınden ıtırazsız sorumludur.sozlesmedekı gunluk bedel uyarınca tamırı tamamlanıncaya kadar gececek sure kıra suresıne eklenerek hesaplanacak deger ve deger kaybının tamamından ıtırazsız sorumludur.

Kıracı,aracın calınması halınde en yakın ( jandarma veya polıs merkezıne basvuracaktır ) arac bulunamaz ıse gececek olan ılk 90 gunluk sureye tekabul eden kıra bedelınden kıracı sorumlu oldugunu sımdıden kabul eder

Kaza halınde kıracının veya 3. Sahsın kusuruyla kaza soz konusu oldugundan aracın tamırı ıcın gececek surede kıra bedellerı aynen devam edecektır,kıralayan tamır suresı ıcındekı tıcarı kaybını talep edecektır.kıracı bu hususu sozlesmeyı ımzalamakla pesınen kabul etmıs olur.

Kıracının veya 3. Sahsın kusuruyla meydana gelen kazada aracın ugrayacagı deger kaybı ve gun kaybının toplam  mıktarının tamamını odemeyı kıracı pesınen kabul ve taahhüt eder. Aracın tamir ve bakımı kiralayanın kontrolunde yetkılı servıslerde yapılacaktır.

Kiracı, aracın teslim alındığı anda kendisine ait geçerli bir kredi kartını Kiralayan' a bildirmek zorundadır. Kiracı, kiralama süresinde oluşabilecek her nevi trafik cezası, park cezası, ücretli otoyol geçiş cezaları, araçta oluşabilecek maddi hasar ve eksikliklerin bu karttan tahsil edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 3 saat ve üzeri gecikme durumunda ise, ilgili gün geçerli olan bir günlük kira bedeli sözleşmenize eklenerek, tahsilat kredi kartınızdan yapılacaktır.

LASTİK YARILMALARI, CAM - FAR KIRILMALARI, STEPNE VE RADYO - TEYP ALINMASI VE KULLANIMINDAN DOGABİLECEK HASARLAR SİGORTA KAPSAMI DISINDADIR.

 

TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER

 1. Kaza ve alkol raporunun olmadığı durumlar 
 2. Kazanın sözleşmede adı yazılı olmayan bir sürücünün yönetiminde meydana gelmesi durumu
 3. Sürücünün kaza sırasında alkol veya uyuşturucu etkisi altında olduğu durumlar
 4. Sürücünün geçerli ehliyete sahip olmadığı durumlar 
 5. Trafik kurallarının ihlali ve aşırı hız dolayısıyla meydana gelen kazalar
 6. Sürücünün %100 kusurlu olduğu durumlar 
 7. Kira sözleşmesinde belirtilen süre dışında meydana gelen kaza ve hasarlar
 8. Başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesi, itilmesi, yüklenerek taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar,
 9. Aracın, yarış, hız tayini, ralli denemeleri, motorlu sporlar sırasında veya normal trafiğe kapalı, uygun olmayan yollarda kullanılması sırasında meydana gelecek kazalar hasarlar 
 10. Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı, parlayıcı maddeler taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar 
 11. Sigara ve emsali yakıcı maddenin tesiri ile alevli bir yangın başlangıcı olmaksızın husule gelen yanıklar 
 12. Aracın döşemesinde meydana gelecek yanık ve lekeler
 13. Hatalı kullanımdan meydana gelecek lastik yarılmaları, teminat dışında olup, bu durumlarda meydana gelecek hasarlardan tamamen kiracı sorumludur.
 14. Kendisine atfı kabul olmayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade edemeyen kiralayan tahsil edemediği zarar için ve aracın işten kalma tazminatı için kiracıya rücu hakkına sahiptir.

 

Taraflar arasında azılı olarak kararlaştırılmadıkça bu şartlardaki herhangi bir ilave veya değişiklik hükümsüzdür.

 

Kiracı ile kiralayan arasındaki anlaşmazlıklar Fethiye Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde, T.C. Kanunlarına göre çözümlenecektir.

 

KAZA HALİNDE, ARACINIZIN YERİNİ DEGİSTİRMEDEN EN YAKIN POLİS veya JANDARMA MERKEZİNE BASVURARAK, KAZA VE ALKOL RAPORU ALINIZ.